Uživatelské jméno neexistuje!

Uživatelské jméno, které jste vyplnili, nebylo nalezeno.
Zkontrolujte, prosím, zadané údaje.

V případě trvajících potíží s přihlášením nás kontaktujte

info@angloceska.cz

Chybné přihlašovací údaje

Zadali jste chybně přihlašovací jméno nebo heslo
zkuste to prosím znovu

V případě trvajících potíží nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: info@angloceska.cz.

Sdělte nám prosím Váš registrační email nebo uživatelské jméno.

Děkujeme Vám.

uživatelské jméno: 

zavřít toto okno
nová registrace
uživatel:
heslo:

Vybraná skupina zboží:

Produkty » Čistota provozu » Ekologické přípravky » Enzymatické a ekologické přípravky

Kód produktu: 0198007

Dishwashing tablety, 200 ks

Enzymatický přípravek v tabletách k mytí nádobí v automatických myčkách.pH je neutrální, není agresivní, nezpůsobuje korozi, neobsahují fosfáty a chlór čistí interier myčky, odstraňuje zbytky škrobů a tuků Působí v měkké a tvrdé vodě i při krátkých cyklech.    
Pouze pro profesionální použití!    
balení: 200 ks

vložit počet: do
Popis zboží

Enzymatické přípravky přemění tuky na vodou rozpustitelné zbytky. Bakterie tyto zbytky rozloží na vodu a kyslík. Enzymatické přípravky čistí povrchy do hloubky. Odstraňují biofilm, který zůstává na površích i po důkladném umytí běžnými chemickými přípravky.
Používání přípravků na bázi enzymů přispívá k úpravě odpadních vod a čištění potrubí a nádrží. Enzymy nepoškozují čištěné povrchy a úklidové náčiní. Mají pozitivní dopad na životní prostředí, jsou 100% přírodní, 100% odbouratelné. 


OBSAHUJE: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty a fosfonáty; enzymy, parfém. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné podráždění očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. ECOLABEL: BE/20/004

 
Technické parametry

 Způsobuje vážné podráždění očí.

Přiložené soubory
Used icons: Fugue - Copyright (C) 2009 Yusuke Kamiyamane (http://www.pinvoke.com)