Uživatelské jméno neexistuje!

Uživatelské jméno, které jste vyplnili, nebylo nalezeno.
Zkontrolujte, prosím, zadané údaje.

V případě trvajících potíží s přihlášením nás kontaktujte

info@angloceska.cz

Chybné přihlašovací údaje

Zadali jste chybně přihlašovací jméno nebo heslo
zkuste to prosím znovu

V případě trvajících potíží nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: info@angloceska.cz.

Sdělte nám prosím Váš registrační email nebo uživatelské jméno.

Děkujeme Vám.

uživatelské jméno: 

zavřít toto okno
nová registrace
uživatel:
heslo:

Vybraná skupina zboží:

Produkty » Čistota provozu » Ekologické přípravky

Zobrazovat Zobrazit: Řadit dle:
Saniday green Ecocert, 5L 0198025
Pro nákup a zobrazení cen musíte být příhlášeni.

Saniday green Ecocert, 5L

POPIS: ekologicky šetrný odvápňovací přípravek ke každodennímu mytí sanitárního zařízení, dlažby, stěn, kohoutků v koupelnách, umývárnách a toaletách. Povrchy zanechává čisté, lesklé, bez šmouh. Nepoškozuje nerezové, smaltované a porcelánové povrchy. Neobsahuje fosfáty a umělá barviva. Přírodní a svěží vůně s éterickými oleji. Míra biologické rozložitelnosti > 98% za 28 dní (OECD 302B). 99% všech složek je přírodního původu. Pouze pro profesionální použití!

NÁVOD K POUŽITÍ: k přímému použití. Nastříkejte na povrch z rozstřikovací lahve, nechte působit několik minut a poté umyjte mokrým mopem nebo hadrem. Na silné nečistoty použijte kartáč.

SKLADOVÁNÍ: V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C. Obal/obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

SPOTŘEBUJTE: Do 24 měsíců od data výroby.
OBSAHUJE: kyselina mléčná.
Obsahuje méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

cena: 325,- / ks
Used icons: Fugue - Copyright (C) 2009 Yusuke Kamiyamane (http://www.pinvoke.com)