Uživatelské jméno neexistuje!

Uživatelské jméno, které jste vyplnili, nebylo nalezeno.
Zkontrolujte, prosím, zadané údaje.

V případě trvajících potíží s přihlášením nás kontaktujte

info@angloceska.cz

Chybné přihlašovací údaje

Zadali jste chybně přihlašovací jméno nebo heslo
zkuste to prosím znovu

V případě trvajících potíží nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: info@angloceska.cz.

Sdělte nám prosím Váš registrační email nebo uživatelské jméno.

Děkujeme Vám.

uživatelské jméno: 

zavřít toto okno
nová registrace
uživatel:
heslo:

Vybraná skupina zboží:

Produkty » Čistota provozu » Ekologické přípravky

Kód produktu: 0121012

Flash Zero, 500 ml

vysoce účinný přípravek na odstranění nejodolnějších skvrn od inkoustu,
permanentních fix z tvrdých povrchů. Ecolabel
K přímému použití
Balení: 500 ml

vložit počet: do
Popis zboží

 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

SIGNÁLNÍ SLOVO: VAROVÁNÍ. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Přiložené soubory
Used icons: Fugue - Copyright (C) 2009 Yusuke Kamiyamane (http://www.pinvoke.com)