Uživatelské jméno neexistuje!

Uživatelské jméno, které jste vyplnili, nebylo nalezeno.
Zkontrolujte, prosím, zadané údaje.

V případě trvajících potíží s přihlášením nás kontaktujte

info@angloceska.cz

Chybné přihlašovací údaje

Zadali jste chybně přihlašovací jméno nebo heslo
zkuste to prosím znovu

V případě trvajících potíží nás prosím kontaktujte na:

emailové adrese: info@angloceska.cz.

Sdělte nám prosím Váš registrační email nebo uživatelské jméno.

Děkujeme Vám.

uživatelské jméno: 

zavřít toto okno
nová registrace
uživatel:
heslo:

Vybraná skupina zboží:

Produkty » Čistota provozu » Ekologické přípravky » Enzymatické a ekologické přípravky

Kód produktu: 0198012

WC green Ecocert, 1L

je ekologický odvápňovací gel k čištění toalet a pisoárů s vysokým účinkem. Odstraňuje vodní kámen a rez z povrchů WC mís a pisoárů. Vhodný také pro toalety připojené k septiku. Gel přilne ke stěně mísy, čistí a renovuje povrch i pod hladinou vody. Neobsahuje umělá barviva, přírodní a svěží vůně s éterickými oleji. Míra biologické rozložitelnosti > 95% za 28 dní (OECD 302B).
    
balení: 1 l

Pouze pro profesionální použití !

vložit počet: do
Popis zboží

NÁVOD K POUŽITÍ:

Neředí se. K ručnímu mytí. Přípravek naneste pod okraj mísy, nechte působit cca 15 minut. Silnou špínu vyčistěte kartáčem. Spláchněte.

SKLADOVÁNÍ:

V původních uzavřených obalech chráněných před vlhkem a přímým slunečním zářením při teplotách 5°C až 25°C.

SPOTŘEBUJTE:

Do 24 měsíců od data výroby. Obal/obsah odložte na místo určení obcí k odkládání odpadů.

100% složek přírodního původu.

OBSAHUJE: kyselina mléčná.

Obsahuje méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, parfém.

SIGNÁLNÍ SLOVO: NEBEZPEČÍ

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Po manipulaci důkladně omyjte ruce, předloktí a obličej. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

 

Technické parametry

Způsobuje vážné poškození očí.
 

Přiložené soubory
Used icons: Fugue - Copyright (C) 2009 Yusuke Kamiyamane (http://www.pinvoke.com)